top of page

ÖZET YAZIM KURALLARI

-Yazının başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır. Başlıktan sonra Times New Roman, 10 punto, ortaya hizalı olarak yazarların adı ve soyadı verilmeli, altına Times New Roman, 9 punto olarak “Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir, e-mail, cep telefon numarası  yazılmalıdır.

-Özet; kısa amaç, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma ile sonuç içerecek şekilde etkin olarak anlatılarak yazılmalıdır.

- Bildiri 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde kongre dillerinde özet Times New Roman, 12 punto büyüklüğünde satır aralığı 1.5 olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt ve sağ kenar boşluk 2.5 cm, sol kenar boşluk 3 cm olarak hazırlanmalıdır.

-Özetlerden sonra en fazla 4 anahtar sözcük bulunmalıdır.

Bildirinin şekli özette belirtilmelidir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

-Poster boyutu 60 (yatay) x 90 (dikey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.

-Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.

-Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

-Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

-Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

-Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

-Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

bottom of page