top of page

ÖZET YAZIM KURALLARI

Yazının başlığı 12 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır. Başlıktan sonra Times New Roman, 12 punto, ortaya hizalı olarak yazarların adı ve soyadı verilmeli, altına Times New Roman, 12 punto olarak “Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir, e-mail, cep telefon numarası yazılmalıdır.

-Özet; kısa amaç, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma ile sonuç içerecek şekilde etkin olarak anlatılarak yazılmalıdır.

-Bildiri 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde kongre dillerinde özet Times New Roman, 12 punto büyüklüğünde satır aralığı tek olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt, sol ve sağ kenar boşluk 2.5 cm olarak hazırlanmalıdır.

-Özetlerden sonra en fazla 4 en az 3 anahtar sözcük bulunmalıdır.

Bildirinin şekli özette belirtilmelidir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Özet ve abstract bölümleri Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Giriş kısmından itibaren çalışmanın tamamı Times New Roman 12 punto 1.5 satır aralığında olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt, sol ve sağ kenar boşluk 2.5 cm olarak hazırlanmalıdır. Tablolar ve şekiller dikey sayfaya sığacak şekilde verilmelidir. Yatay sayfada yatay şekilde hazırlanan tablolar ve şekiller kabul edilmeyecektir. Tablo içerisindeki yazılar tablo büyüklüğüne göre 9-12 punto arasında değiştirilebilir.

bottom of page