ONLINE  KATILIM ÜCRETİ -300 TL

YÜZ YÜZE KATILIM ÜCRETİ - 400 TL

İkinci bildiri ek ücreti 200 TL

Azerbaycanlı Katılımcılar için: 75 manat

 

Hesap Bilgileri

15 Eylül tarihinde eklenecektir

- Kongremiz Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

- Tek bildiri/poster sunumu

- Oturumlara katılım sağlama 

- Çalışmada adı geçen tüm yazarlara katılım belgesi

- Özetlerin KONGRE ÖZET KİTABI'nda yayını

- Tam metinlerin KONGRE TAM METİN KİTABI'nda yayını

- Ara ikramlar

Birden fazla bildiri sunabilirsiniz, her bir ek bildiri ücreti 200 TL'dir. 

Konaklama, ulaşım ve diğer giderler katılımcıya aittir.