DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

Dr. Korkmaz BELLİTÜRK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Dr. Zubair ASLAM

University of Agriculture, Department of Agronomy, Faisalabad-PAKİSTAN

Dr. Mehmet Fırat BARAN

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Dr. İsmet BAŞER

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr. Ahmet ÇELİK

Adıyaman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Programı

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Dr. Erhan GEZER

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Dr. Meltem AVAN

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Dr. Tefide KIZILDENİZ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi,

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Dr. Hatice  Sevim TURAN

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, İzmir

Dr. Yasemin ERDOĞDU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr. Yusuf SOLMAZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Araş. Gör. Halis SEÇME

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Araş. Gör. Emrullah CULPAN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölümü

Öğr. Gör. Miraç KILIÇ

Adıyaman Üniversitesi, Kahta Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Öğr. Gör. Kayahan YILMAZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Zir. Yük. Müh. Bekir AÇIKBAŞ

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Yetiştirme Tekniği Bölümü

KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi