DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa SÜRMEN

 Kongre Başkanı

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Tamer YAVUZ

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Dr. Şerafettin ÇAKAL

Dr. Esra AKÇELİK

Arş. Gör. Dr. Emre KARA

Sekreterya

Doç. Dr. Mehmet Kerim GÜLLAP