top of page

Kongre Başkanı

Doç. Dr. Özlem DURNA AYDIN/Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Pınar Demir/ Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Oğuz MERHAN/Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Feray ALTAN/Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Özge SIZMAZ/Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Neriman MOR/Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

bottom of page