BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL-(Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN-(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ-(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ORAK-(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU-(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Servet TEKELİ-(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali KOÇ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Altıngül ÖZASLAN PARLAK-(Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşen UZUN-(Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Behçet KIR –(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KESKİN - (Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Binali ÇOMAKLI-(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Cafer SIRRI SEVİMAY-(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cahit BALABANLI-(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Canan ŞEN-(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal YÜCEL (Şırnak Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz SANCAK-(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferat UZUN-(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin CAN-(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. H. İbrahim ERKOVAN-(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan GEREN – (Ege üniversitesi)

Prof. Dr. Hali YOLCU-(Gümüşhane Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanife MUT-(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN-(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayrettin KENDİR-(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim ATIŞ - (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim AYDIN-(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ - (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. İlknur AYAN – (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail GÜL-(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ-(Muş Alparslan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut KAPLAN –(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BASBAĞ-(Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BİLGEN-(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin TUNA-(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Mevlüt TÜRK-(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK-(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AVCI-(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TAN-(Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Nafiz ÇELİKTAŞ-(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurdan Ş. DEMİRBAĞ-(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI-(Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Satı UZUN – (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK-(Ondokuzmayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin ÇINAR (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Suzan ALTINOK-(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman AVCI -(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban YILMAZ-(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Şeyda ZORER ÇELEBİ-(Van Yüzüncüyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahir POLAT-(Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur BAŞARAN-(Yozgat Bozok Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ-(Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Veyis TANSI-(Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel SARUHAN-(Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki ACAR-(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU-(Çukurova Üniversitesi)