Kongremiz aşağıda belirtilen ve ilgili alanlarda yazılmış olan tüm araştırmalara ve özgün eserlere açıktır. 

Tarla Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Biyoteknoloji

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tarım Makinaları

Zootekni

Su Ürünleri

Gıda

Biyoloji

Biyokimya

Kimya

Et ve Süt Teknolojisi

Veteriner

Ekonomi

Kırsal Kalkınma

Tarım Politikaları

Siyaset Bilimi

Sulama Sistemleri

Bankacılık ve Tarım Kredileri

 Çiftçi Birlikleri

Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Klinik Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

Temel Bilimler Bölümü

Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü