Kongremiz çayır, mera ve yem bitkileri alanında yazılmış olan tüm araştırmalara ve özgün eserlere açıktır.