top of page

Kongre kitabında yayımlamak üzere Tam Metinlerinizi merakongresi@gmail.com adresine 1 Temmuz 2024 tarihine kadar email yoluyla gönderiniz. 

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Özet ve abstract bölümleri Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Giriş kısmından itibaren çalışmanın tamamı Times New Roman 12 punto 1.5 satır aralığında olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt, sol ve sağ kenar boşluk 2.5 cm olarak hazırlanmalıdır. Tablolar ve şekiller dikey sayfaya sığacak şekilde verilmelidir. Yatay sayfada yatay şekilde hazırlanan tablolar ve şekiller kabul edilmeyecektir. Tablo içerisindeki yazılar tablo büyüklüğüne göre 9-12 punto arasında değiştirilebilir.

bottom of page