Değerli Bilim İnsanları,

 

9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında İktisadi Kalkınme ve Sosyal Araştırmalar Derneği

I. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi, Adana'da bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

  

Kongremize, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Yem Bitkileri Islahı, Mera Yönetimi ve Islahı, Çayır Yönetimi ve Islahı, Mera Bitkilerinin Fizyolojisi, Mera Ekolojisi, Enerji Bitkileri, Çim Bitkileri, Hayvan Besleme alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe ve Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir. 

 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Sizleri Adana’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

DEVELOPED BY International Letters of Natural Sciences

ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020