Değerli Bilim İnsanları,

 

9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında 

I. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi, Adana'da bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

  

Kongremize, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarım Makinaları, ZootekniSu Ürünleri, Gıda, Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Et ve Süt Teknolojisi, Veteriner, Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları, Siyaset Bilimi, Sulama Sistemleri, Bankacılık ve Tarım Kredileri, Çiftçi Birlikleri, Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü, Klinik Bilimler Bölümü, Klinik Öncesi Bilimleri, Temel Bilimler, Zootekni Ve Hayvan Besleme alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe ve Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir. 

 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Sizleri Adana’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

DEVELOPED BY International Letters of Natural Sciences

ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020