KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Çayır, mera ve yem bitkileri alanlarında yazılmış olan ve hakem sürecini geçen tüm nitelikli çalışmaların araştırmacılarla buluşabilmesi ve bu çalışmalardan bilim insanlarının istifade edebilmesi adına kongremizde Türkiye'den katılımcılar için herhangi bir kota uygulanmayacaktır.

Bu sebeple kongremizin akademik teşvik kriterlerini karşılamayacağını ön görmekteyiz