KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Teşvik: 14 Ülkeden katılım gerçekleşecektir. Türkiye için %45'lik kontenjan bulunmaktadır. Türkiye'den yapılan başvurular -yurt dışından gelen bildiri sayısı dikkate alınarak- %45'lik kontenjan korunacak şekilde değerlendirmeye alınacaktır. Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır